Księgowanie kosztów i faktur na przełomie roku – praktyczny poradnik

Księgowanie kosztów i faktur na przełomie roku – praktyczny poradnik

Księgowanie kosztów i faktur na przełomie roku – praktyczny poradnik

Księgowanie kosztów i faktur na przełomie roku może być wyzwaniem dla przedsiębiorców oraz księgowych, którzy muszą zachować właściwy porządek i przestrzegać przepisów podatkowych. Wraz z nadchodzącym zakończeniem roku podatkowego, konieczne jest przypomnienie sobie zasad dotyczących rozliczeń tego okresu. Przedstawiamy kompleksowe wytyczne w tym zakresie, aby ułatwić prowadzenie ksiąg podatkowych w kontekście kosztów narastających na przełomie roku.

Księgowanie kosztów na przełomie roku w KPiR

Koszty na przełomie roku w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR) powinny być księgowane zgodnie z zasadą memoriałową oraz zasadą współmierności. Oznacza to, że wszystkie koszty poniesione w danym roku podatkowym powinny być ujęte również w tymże roku, nawet jeśli ich faktury zostały otrzymane już w roku następnym.

Zasady ujmowania kosztów w KPiR:

 1. Zasada memoriałowa – koszty ujmuje się w momencie ich poniesienia.
 2. Zasada współmierności – koszty powinny być zaliczone do okresu, którego dotyczą niezależnie od daty ich płatności.

Kiedy ująć koszt w księdze?

 • Daty poniesienia kosztu – nawet jeśli faktura dojdzie po nowym roku, kluczowa jest data wykonania usługi lub dostawy.
 • Daty wystawienia faktury – ujęcie kosztów w momencie, gdy faktura została wystawiona jeszcze w poprzednim roku.

Księgowanie faktury na przełomie roku – problem rozliczeń

Faktury dotyczące transakcji na przełomie roku mogą dotyczyć usług realizowanych w jednym roku podatkowym, a rozliczanych w kolejnym. Kluczem do prawidłowego księgowania jest moment wykazania przychodu lub kosztu.

Jak księgować factoring na przełomie roku?

 • Usługi wykonane w poprzednim roku – należy je ująć jako koszt w roku, w którym usługa została wykonana.
 • Przedpłaty i zaliczki – księguje się je na podstawie daty wpływu środków na rachunek bankowy.

Kwestie dotyczące VAT w fakturach na przełomie roku:

 1. VAT należny – należy go rozliczyć w JPK_VAT za okres, w którym miała miejsce dostawa towarów lub wykonano usługę.
 2. VAT naliczony – możliwość jego odliczenia pojawia się w momencie faktycznego poniesienia kosztu i posiadania faktury.

Wydatki poniesione, a faktury nieotrzymane – co zrobić?

Sytuacja, gdy przedsiębiorca ponosi wydatki w danym roku podatkowym, ale nie otrzymał jeszcze faktury, również została uregulowana przepisami. Ważne jest, by nie odwlekać księgowania takich kosztów i odpowiednio je udokumentować.

Weryfikacja kosztów bez faktur:

 • Potwierdzenie wykonania usługi – na podstawie innego dokumentu niż faktura.
 • Ustalenie rzeczywistej daty poniesienia wydatku – na podstawie obiektywnych dowodów takich jak umowy, PZ, RW.

Zasady ujmowania kosztów w księdze z przełomu roku:

 • Koszty poniesione w grudniu – ujmuje się je jeszcze w grudniu, nawet jeśli dokumenty dotrą później.
 • Koszty związane z okresem następnego roku – należy je przesunąć i ująć w kosztach w roku, którego dotyczą.

Praktyczne wskazówki dotyczące końca roku podatkowego:

 1. Inwentaryzacja – dokładne przeprowadzenie inwentaryzacji na koniec roku.
 2. Sprawdzenie rozrachunków – z kontrahentami oraz uregulowanie wszelkich zaległości.
 3. Analityczne przeglądanie kont – w celu wykrycia ewentualnych błędów i nieścisłości.

Księgowanie kosztów na przełomie roku – czy wpływa na przychód podatkowy?

Każdy podatnik, planując księgowanie kosztów na przełomie, powinien pamiętać o zasadzie współmierności przychodów i kosztów określonej w ustawie o rachunkowości. Przypomnijmy, że zakłada ona ujmowanie w danego roku obrotowego kosztów, które bezpośrednio z nim związane. Jeżeli więc koszty te dotyczą danego okresu sprawozdawczego należy je ująć właśnie w tym okresie. To krytyczne dla obliczenia właściwego przychodu podatkowego, gdyż koszty bezpośrednie zmniejszają wynik finansowy firmy.

Ujęcie faktur kosztowych na przełomie roku w podatkach

W kontekście podatkowym, księgowanie faktur na przełomie roku ma istotne znaczenie dla ustalenia obowiązku podatkowego na dany okres. Jeżeli tytułu dostaw i usług powstał obowiązek podatkowy jeszcze przed dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanej z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego.

Księgowanie kosztów na przełomie roku – jakie zmiany w przepisach?

Każdy, kto musi ujmować koszty na przełomie roku, musi być na bieżąco z najnowszymi zmianami w przepisach podatkowych i rachunkowych. Na przykład, 31 grudnia 2022 r. mija termin dla wielu pozycji w ewidencji kosztów, które mogą być jednorazowym odpisaniem w koszty całego wydatku. W szczególności, podatnicy muszą pamiętać o czynnych rozliczeniach międzyokresowe kosztów, które wymagają szczególnej uwagi podczas ujmowania kosztów i przychodów narastających na przełomie roku.

Ujęcie kosztów pośrednich i bezpośrednich na przełomie roku

Trudności mogą również pojawić się przy księgowaniu kosztów pośrednich, które nie są bezpośrednio związane z przychodami dotyczące danego roku obrotowego. W takich przypadkach, koszty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia aktywów, które można przypisać do okresu przekraczającego rok podatkowy, a zatem w księgach rachunkowych za ten rok należy uwzględnić koszty proporcjonalnie.

Jak ewidencjonować koszty na przełomie roku dla celów kontroli?

Dokładna ewidencja kosztów jest niezbędna nie tylko dla właściwego księgowania, ale i dla celów kontroli podatkowej. Otrzymane przed zamknięciem ksiąg rachunkowych faktury kosztowe muszą zostać w całości zaksięgowane w księgach grudnia, natomiast te otrzymaną po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany okres sprawozdawczy koszty powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w pierwszym okresie księgowania następnego roku.

Podsumowanie – jakie są kluczowe kroki?

Na koniec roku podatkowego przedsiębiorca musi dokładnie sprawdzić, czy wszystkie transakcje zostały prawidłowo ujęte w księgach. Aby uniknąć błędów i możliwych konsekwencji podatkowych, zaleca się skonsultowanie się z księgowym lub ekspertem podatkowym. Przygotowanie do nowego roku podatkowego wymaga również aktualizacji wszelkich wymaganych dokumentów i rejestrów, aby pomyślnie wprowadzić biznes w kolejny rok działalności.

Księgowanie kosztów i faktur na przełomie roku wymaga dokładności i uwagi do detali. Przestrzeganie odpowiednich procedur zapewni przedsiębiorcom spokój umysłu i pomyślność w nowym roku fiskalnym. Pamiętaj, że odpowiednie informacje i porady zawsze warto uzyskać od zaufanych specjalistów w dziedzinie księgowości i podatków.

Share:

More Posts

Napisz do nas, zadzwonimy:

Dane kontaktowe

© MIKO Biuro Rachunkowe - wszystkie prawa zastrzeżone